Storitve

Računovodske storitve

 • analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk – terjatve in obveznosti kupcev in dobaviteljev
 • analitična evidenca stroškov in prihodkov
 • elektronski plačilni promet
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava poročil za banko slovenije
 • izdelava poslovnih poročil za ajpes in furs – izkaz uspeha, bilanca stanja, obračun davka od dohodka
 • izdelava zaključnega računa
 • izpis opominov
 • knjiženje bančnih izpiskov
 • knjiženje potnih nalogov
 • knjiženje prejetih in izdanih računov
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun dohodnine zaposlenih
 • obračun obresti
 • obračun osebnih prejemkov
 • obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • obračun zamudnih obresti
 • poročanje o prejemu in odpremi blaga – INTRASTAT
 • priprava podjemnih in avtorskih pogodb ter honorarjev
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • vodenje blagajne
 • vodenje evidenc in dostava podatkov o prejemkih fizičnih oseb na furs, ajpes in zpiz
 • vodenje glavne knjige
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih

Kadrovsko svetovanje

 • pomoč pri iskanje in izboru kadrov v skladu s potrebami delovnega procesa
 • prijava in odjava zaposlenih
 • priprava pogodb o zaposlitvi
 • spremljanje razpisov za možnosti sofinanciranja kadrovskih projektov
 • usklajevanje kadrovske politike z veljavno zakonodajo
 • izvajanje postopkov v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja v skladu z veljavno zakonodajo

Poslovno, finančno in davčno svetovanje

 • davčno svetovanje za pravne in fizične osebe
 • izdelava optimalnih davčnih bilanc, davek od dobička, dohodnina, ddv, prispevki, trošarine, službena vozila, bonitete, nepremičnine, oprema
 • priprava dokumentacije za pridobitev kredita
 • svetovanja po dogovoru
 • svetovanje na področju dohodnine ter DDV
 • svetovanje pri izbiri banke
 • urejanje dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom
 • zastopanje pred davčnimi organi

Administrativne storitve

 • izstavljanje iop obrazcev v vašem imenu
 • izstavljanje opominov v vašem imenu
 • izstavljanje računov v vašem imenu
 • obračun potnih nalogov v vašem imenu
 • pisanje dopisov v vašem imenu
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov
 • priprava izvršb za vaše dolžnike

Želite poslovati z nami?

Kontaktirajte nas